Monday, 14 May 2012


Apa Itu Program Guru Penyanyang?

·         Guru Penyayang Adalah Seorang Yang Memiliki Sifat Kepedulian (Concern) Terhadap Setiap Perkara Yang Berkaitan Dengan Muridnya (Every Child Matters)

·         Menjiwai Bahawa Murid Mereka Merupakan Aset Penting Kepada Sekolah

·         Membudayakan Amalan Penyayang Merupakan Sifat Profesional Guru Dalam Perhubungannya Dengan Murid, Ibu Bapa Dan Masyarakat


Berikut Adalah Gambar-Gambar Pelancaran Program Guru Penyanyang Peringkat SKCB 2012
ucapan tuan guru besar


Simbolik Pemotongan RibenSambutan Hari Jadi Murid-murid Yang Lahir pada bulan Mei
Related Stories Widget by LinkWithin

0 comments: